(GLS-A) Gartnerier, planteskoler, skovbrug, landbrug, dyrepassere og AGRO

05/03 2008

Det var ikke muligt for GLS-A og 3F at blive enige om en ny overenskomst. Forligsmanden har på baggrund af forhandlingerne derfor udarbejdet et mæglingsforslag.

 

Efter mere end 30 timers uafbrudte forhandlinger meddelte arbejdsgiverne forligsmanden at de ikke kunne lave overenskomstforlig med 3F. Natten til d. 2. marts skrev forligsmanden et mæglingsforlag som både 3F og GLS-A har nikket ja til.

Mæglingsforslaget har været til afstemning blandt 3F medlemmerne og blev den 11. april vedtaget med mere end 85% ja stemmer. 

Hovedelementerne i mæglingsforslaget:

 • 3. årig overenskomst
 • Lønstigninger på ca. 1000 kr. pr. måned hvert af de 3 år. Fordelt på følgende måde:
 

1.      marts 2008:

 
 Lønstigning på  kr. 3,50 pr. time
 Generelt tillæg til voksne ansatte  kr. 1,65 pr. time
 Generelt funktionstillæg  kr. 0,75 pr. time
 Faglært / tillært tillæg på  kr. 1,50 pr. time
   
 1.      marts 2009:  
 Lønstigning på  kr. 3,00 pr. time
 Generelt tillæg til voksne ansatte  kr. 1,65 pr. time
 Generelt funktionstillæg  kr. 0,75 pr. time
 Faglært / tillært tillæg på  kr. 1,50 pr. time
   
 1.      marts 2010:  
 Lønstigning på  kr. 3,00 pr. time
 Generelt tillæg til voksne ansatte  kr. 1,65 pr. time
 Generelt funktionstillæg  kr. 0,75 pr. time
 Faglært / tillært tillæg på  kr. 1,50 pr. time


 • 1% fritvalgspulje i perioden. Opsparingen indsættes på søgnehelligdagskontoen eller kan indsættes ekstraordinært på pensionskontoen
 • pensionsstigning til 12,75 % i perioden
 • En frivillig varierende arbejdstid efter en plan (op til 45 timer pr. uge med et gennemsnit på 37 timer over en 26 ugers periode) – med mulighed for at inddrage den lokale 3F fagforening, hvis ikke man er enig på arbejdspladsen.
 • Udvidelse af arbejdstidsrammen for ansatte under gartneri- og planteskoleoverenskomsten fra kl. 17.30 til 18.00
 • I jordbrugsoverenskomsten kan medarbejderne ikke længere arbejde sig i underskud ved akkord arbejde.

 

 

 


Læs op
Print
Send

Billeder

Foto_Forligsen-forligsmande.jpgFoto_Arne-Grevsen.jpgFoto_Forligsen,-Arne,-Peter.jpgFoto_Forligsen---jordbrug.jpg

Mæglingsskitse GLS-A

Nedenfor kan du downloade mæglingsskitsen for hele GLS-A området som omfatter, eller læse ændringerne i Powerpoint plancher.

 • Gartnerier og planteskoler
 • Privat skovbrug
 • Landbrug
 • Dyrepassere
 • Agro-industrien
 • Pakkecentraler, herunder GASA mv.
 • GLS-A Golfbaner (selvstændigt forlig)

Dokumenter

Tilmeld nyhedsbrev

 

Gode links

Link til AF Jobnet